Kommunikation og Specialpædagogik

Områdechef Carsten Lindgaard Johansen, tlf.: 20 31 50 19, mail: clj@rn.dk

 

Området for Kommunikation og Specialpædagogik

Tilbuddene i Området for Kommunikation og Specialpædagogik leverer ydelser til blandt andre:

 • børn, unge og voksne med medfødt døvblindhed eller høretab
 • voksne med høreproblemer, børn og voksne med synsproblemer, samt børn og voksne med behov for støtte til kommunikation
 • børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau

Kontakt

Området for Kommunikation og Specialpædagogik
Tlf. 97 64 72 00
Mail: kommunikation-specialpaedagogik@rn.dk

Aktivitets- og Botilbud - CDH 

 • Landsdækkende aktivitets-, bo- og aflastningstilbud til børn, unge og voksne med døvblindhed eller høretab.
 • Kurser og efteruddannelse for professionelle og pårørende.

Læs mere om tilbuddet

Institut for Syn og Hørelse 
 • Regionsdækkende rådgivning og vejledning til voksne med høreproblemer
 • Regionsdækkende rådgivning og vejledning til børn og voksne med synsproblemer
 • Regionsdækkende rådgivning og vejledning til børn og voksne med behov for støtte til kommunikation på grund af tale-, læse- eller skriveproblemer
 • Landsdækkende specialrådgivning til børn, unge og voksne med døvblindhed, VISO/KaS
 • Landsdækkende specialrådgivning vedrørende børn og unge med høretab, VISO/KaS

Læs mere om tilbuddet

 
 • Regionsdækkende døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne
 • Eksterne ydelser, som har til formål at understøtte en god udvikling i familier og plejefamilier til børn og unge med handicap

 Læs mere om tilbuddet

 
 • Lands- og landsdelsdækkende undervisning og behandling til børn, unge og voksne med døvblindhed eller høretab
 • Landsdækkende materialeudvikling og –produktion målrettet områderne høretab, døvblindhed og tegn til tale, VISO/KaS

 Læs mere om tilbuddet